Köprüler

Köprülere bakar köprüleri göremeyiz. Tek tek taşları, anlamları, imaları görürüz. İdealleri, kavramları ve kalıpları. Habire onları görmekten yani, şeyleri şeylere bağlayan köprüleri, bir yerden bir yere geçiren köprüleri, taşıyan ve tutan köprüleri görmeyiz.


Bir zen hikayesi: Chao Chou adında, bir taş köprünün altında yaşayan bir keşiş var. Bir gün gezgin bir keşiş Chao Chou’ya, dalgacı bir tavırla sorar: “Meşhur taş köprü bu mu? Bu gerçek bir köprü değil, bunlar suyun üzerindeki basamak taşları sadece!" der.


"Sen taşları görüyorsun, köprüyü görmüyorsun." der Chao Chou.


Keşiş, "Köprü nedir?" diye sorar.


Chao Chou der ki "Üzerinden katırları geçirir, üzerinden atları geçirir."